GHS系列 > GHS/SDS/MSDS > GHS危害標示牌-橫式
   
 
最新訊息
GHS系列
   GHS/SDS/MSDS
頭部系列
眼部系列
面部系列
噪音系列
手部系列
腳部系列
面具系列
口罩系列
人體系列
急救器材系列
測定儀器系列
無塵室系列
標示標誌
施工系列
緊急應變器材
防爆系列
個人安全器材
綜合型錄

 


GHS危害標示牌-橫式

GHS危害標示牌-橫式
 
GHS危害分類
尺寸:29.7*21cm (A4大小)
材質:壓克力、PVC貼紙、發泡板、鋁板

(尺寸、材質、內容可依需求製作)